ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy stałą i kompleksową obsługę prawną na rzecz osób prywatnych, przedsiębiorców oraz klientów korporacyjnych.

Wieloletnie doświadczenie Wspólników Kancelarii w tym zakresie oraz wypracowane standardy działania pozwalają na świadczenie najwyższej jakości usług kompleksowego doradztwa prawnego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań związanych ze specyfiką działalności każdego Klienta.

W ramach świadczenia obsługi prawnej Kancelaria:

  • doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa zamówień publicznych
  • przygotowuje, opiniuje i negocjuje projekty umów, dokumentów korporacyjnych (uchwał, regulaminów)
  • bada stan prawny nieruchomości
  • pomaga w zakładaniu spółek prawa handlowego
  • przygotowuje transakcje związane z przekształceniami formy prawnej Klientów, zmianami struktury właścicielskiej oraz przejęciami innych podmiotów, wykonując w szczególności czynności związane z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji

Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą zastępstwo prawne w ramach mediacji oraz zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed sądami oraz innymi instytucjami, w tym organami egzekucyjnymi i skarbowymi.