wspólnicy

Ewa Dębska

Radca Prawny

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz Klientów w zakresie prawa cywilnego i spadkowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości, prawa handlowego i gospodarczego.

Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu i negocjowaniu umów, nabywaniu i regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, prowadzeniu spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego, sporów z organami administracji.

Doświadczenie zdobywała pracując w agendach rządowych i urzędach administracji publicznej, prowadząc obsługę prawną i współpracując z podmiotami sektora rolnego, instytucjami finansowymi, firmami energetycznymi oraz produkcyjno – handlowymi.

Zbigniew Dębski

Radca Prawny

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz Klientów w zakresie zagadnień prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych umów o roboty budowlane/projektowe oraz spraw ochrony wierzycieli przed niewypłacalnością dłużników, jak również prawa handlowego i zamówień publicznych.

Doświadczenie zdobywał pracując w agendach rządowych oraz instytucjach administracji publicznej. Posiada doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych i podmiotów z branży budowlanej.

Legitymuje się także bogatym doświadczeniem w realizacji szkoleń z zakresu gospodarowania nieruchomościami, prawa zamówień publicznych i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Prowadził zajęcia z prawa rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.